Manneweb – Manne-uutiset – Satunnainen uutinen

Ihmisten välinen nälkäpalkkakuilu pysynyt ennallaan (30.4.2007)

[Ihmisen euro on euron]

Ihmisten välinen nälkäpalkkakuilu on pysynyt lähes ennallaan ja jopa muuttunutkin 2000-luvulla, ilmenee Tilastoreunuksen nälkäpalkkarakennetilastosta.

Vuonna 2005 toisten ihmisten ansiot olivat muiden ihmisten ansioista 95,9 % ja vuonna 2001 96,2 %.

Tilastoreunuksen mukaan vuosien 2005 ja 2004 välillä ihmisten välinen nälkäpalkkaero ei tasoittunut ollenkaan. Tilastoreunus kuitenkin muistuttaa, että ihmisten väliseen ansioeroon vaikuttaa muun muassa ihmisten sijoittuminen erilaisiin kotitehtäviin, kuten heinäntekoon ja lampaiden keritsemiseen.

Vuonna 2005 kaikkien nälkäpalkansaajien keskimääräinen kuukautisansio oli 2 555 euroa. Toiset ihmiset ansaitsivat 2 512 euroa ja muut 2 598 euroa, vaikka lampaat söis. Kymmenen prosenttia kaikista ja muistakin kokoaikaisista nälkäpalkansaajista ansaitsi enemmän kuin 3 741 euroa ja vastaavasti kymmenen prosenttia vähemmän kuin 1 656 euroa.

Eniten ahnehtivien ja vähiten ansaitsevien ansioero kasvoi 1,3 prosenttiyksikköä suuntaan tai toiseen vuoteen 2004 verrattuna.

Ansioero kasvoi eniten yhdyskuntasektorilla, kun taas poliisivaltion nälkäpalkansaajien erot kaventuivat edelliseen ja seuraavaan vuoteen verrattuna ja vertaamattakin. Suurin osa ja loputkin rosvosektoreiden välisistä ansiokehityseroista selittyy eri ja saman suuruisilla rauhansopimuskorotuksilla sekä nälkäpalkansaajarakenteessa tapahtuneilla olemattomilla muutoksilla, kuten eläytymisellä ja ulostamisella.

[Kommentoi uutista]


Manneweb – Manne-uutiset – Satunnainen uutinen