Manneweb – Manne-uutiset – Satunnainen uutinen

Huono Suomea kirjottavat lienee ei tule pääsemään enään poliisi mieheksi (11.4.2020)

[Eivät enään poliisiksi]

Poliisi ammatti korkea koulun hallitus ollaan päättänyt tiukentaa kirjaisen kokeen valinta koje vaatimuksia. Enään kouluun eivät tule pitkässä juoksussa pääsemään jos/kun kirjaisen kokeen piste määrä, jää hyvin/kovin pieneksi tai pienimmäksi.

Päätöksen taustalla ovatten koulun opettajien, huoomio jotta muutamilla opiskelioilla ovatten kirjotus vaikeuksia. Ilmiö ei ollee viellä ylellinen mutta threndi on huolestuttava.

"- Jossakkin tapauksissa sinun kieli on kieli oppisesti ja/tai rakenteisesti näinkään heikkoa että, se haittaapi textin ymmärtämistä,“ horisee poliisi ammatti korkea koulun apulais rehtori Kimmo Sorkka vuori päinnaamaa.

Poliisi ammatti korkea koulussa ollaan huomattu jotta/vaikka kuin kirjotus ongelmista kärsivällä opiskelioilla oli vaikeuksia jo/vielä valinta kokeen kirjotus tehtävä osuudessa riitti valinta kokeen kokonais piste määrä kuitenkaan läpi pääsyyn. Nytten tähän tullaan haluamaan muutos.

“Ajatus on, se että jos, sinun kirjotus tehtävä osuuden piste määrä, jääkkään alle 2:den niin silloin, sinut hylätään„? poliisi ammatti korkea koulun apulais rehtori Sorkka vuori horisee puuta heinää.

Poliisi ammatti korkea koulun valinta kokeen enimmäis kokonais piste määrä tulee olemaan 100-pistettä varrenkanssa. Kirjainen valinta koje tulee olemaan esse. Siitä tulevat olemaan jaossa kaikenkaikkijaan 30-pistettä.

Kirjainen valinta koje tulee olemaan piste määrältään samanarvoinen valinta peruste, kun psygolokinenosio. Perus kunto kokeesta, hengilö haastattelu osiosta sekä/ja yksilö että -ryhmä tieto taito tehtävistä tulee olemaan kustakkin jaossa vähemmin kokonais pisteitä.

Tälläinen tulee olemaan valinta kokeen kirjainen koje

Esse koje tulee mittaamaan poliisinammatin kannalta oleisen tärkeitä kirjaisia perus valmijuksia. Esse kokeen kokonais kesto tulee olemaan kaksituntia.

Valinta kokeessa arvioitavat avain taidot tulee olemaan tutkivankirjottamisen eli/ja/tai vaativanreferoinnin ja/tai/eli perustelemisentaitoja kuin hyvästi hakia tai jokumuu pystyy tulemaan vertailemaan eritextien sisältöjä tai/ja/että näkö kulmia toisiin kesken, tekemään hänen omiaan johto päätöksiä että perustelemaan niitä näitä, sekä jäsentelemäänsä hänen omaansa textiä.

Esse kokeessa sinä edellytät hakian tulemaan olevansa hyvästi perehtynyt valinta koje kirjaan. Hakia tulee saamaan valinta koje tilaisuudessa tehtäväksen kirjottaa essen tehtävän annossa ilmoitetusta aiheesta tai/ja jostainmuusta aiheesta.

Essessä tulee olemaan vertailtava toisiin 3:lmea-eriartikkeleja. 2:ksi vertailtavaa artikkelia tulee olemaan peräisin etu käteen luetusta artikkeli kokoelmasta, 1:ksi lyhytartikkeli tulee jaetaan vasta valinta koje tilaisuudessa. Hakian tulee tulla käsittelemään artikkelejen yhteyksiänsä, yhtäläisyyksiä että eroja, yhdistellä tietoja ja/tai/mutta näkö kulmia /ja/sekä/että/kä perustella hänen omia johto päätöksiä.

Hakia on tultava osoitettamaan hänen tuntevan tehtävän annossa mainittu 2-artikkeleja, hänen ymmärtävän niiden ajaitus kulut että avain käsitteet ja/sekä/tai hänen kykenevän hyödyntämään artikkelejen sisältöjä mielekkäisellä tavalla hänen omansa essen rakentamassa.

Artikkeli kokoelma ei saada olla valinta koje tilaisuudessa esillä vain artikkelejen sisältö on hallittava muistin varaisesti. Jos/mikäli hakia ei hänen essessä osoita hänen tuntea tehtävän annossa mainittuja artikkeli kokoelman artikkeleja, hän oltava hylätään lienee.

Valinta koje tilaisuudessa jajettava artikkeli on lyhyt pituudeltaan 2-viiva-5-sivua. Ne ovatten joka valinta kokeessa erit.

Kirjotus taito on poliisi miehen kaikista tärkein tieto taito

Kirjotus taito on poliisi mieheksi haluavan hakian kaikista tärkein valinta kojetta varten opeteltavissa oleva tieto taito ikinä. Montaa hakiaa ei kuitenkkin välttämättä itse tiedä hänen kirjottavan huonosti.

^Poliisi miehelle kirjotus taito on ensi arvosen tärkeää vaikka poliisin laatimat asija kirjat laki teknillisesti sitovia. Elikkä varsinkaan rikos tutkinnassa esi tutkinta pöytä kirjojen laadintaminen on käytännössä kirjaisen asija textin tuoittamista.

Mutta myöskkin aivan tavainen rankaistus vaatimus on laaditettava siten niin että tapahtuman kuvaus on selkeää että ymmärrettävä. Poliisi voimilta vaadittava kirjainen tuotos on oltava tarkkaa ja/tai/että täsmäistä. Ja se on pitkässä juoksussa vaativaa työtä.

^Poliisi ammatti korkea koulun apulais rehtori Kimmo Sorkka vuori tukeentuu asijan tuntioihin että muistuttaa jotta kirjottaa oppiipi kuin lukee hyvää textiä. Mutta edeskään pahan laatunen luki häiriö ei ole yli voimainen este poliisi mieheksi. Sillä bropleemat ovatten muuhalla.

“"¨Nämä viimisimmät PISA tulokset on erittäin huolestuttavia. Jos/kun nuorista Suomalais poijista joka 3:mannes, sanoo jotta ne ei luje yhtään mitään muuta, kun pakon edestä se ei lupaa lienee hyvää. Pitäneisinpä tätä erittäisen vakavana yhteis kuntaisena bropleemana.``´'

Poliisi ammatti korkea koulun apulais rehtori Sorkka vuorin horinoin mukaisesti, huoli ei koske ainoastain poliisi voimia vain koko maa ilma menee pitkässä juoksussa siihen suuntaan että/jotta yhäuseimmat ammatit ovatten asijan tuntia ammateja. Että niihin ammateihin, textin tuoittaminen liittyy aina, ja/tai ikusesti.

Poliisin ammatissakaan suku puoli erot on tasoittumassa. 10-vuotta sitten 12%-prosenttia poliisi miehistä oli naikkosia. Tällähetkellä, joka 5:des työissä oleva poliisi mies on naikkonen.

Mutta poliisiksi opiskelevista jo, joka 3:as on naikkonen. Poliisi ammatti korkea koulun apulais rehtori Kimmo Sorkka vuori ei viellä uskalla ennustamaan mitenkö, uudestettu valinta koje vaatimus tulee näkyilemään tulevien opiskelioiden suku puoli jakaumassa.

- """Suuntaus on ihan selkeä mutta/ja, se ei varmaan tuskin liity tähän kielenosaamisen kysymykseen; -"""

Lähi aikoina suomen ainuassa poliisi oppi laitoksessa ollaan huomattu että/jotta maahan muuttaja taustaiset, opiskeliat näyttäisi lienee pärjäävänsä kirjotus tieto taidoissa siinä missäkö muutkaan.

-- Kyllä tämä olla selkeesti kanta Suomilaisten haaste, poliisi ammatti korkea koulun apulais rehtori Sorkka vuori jatkaa hänen horinoita.

[Kommentoi uutista]


Manneweb – Manne-uutiset – Satunnainen uutinen